nl | gb | fr


Psychodiagnostiek

Voor een juiste behandeling of een juiste beslissing is een correcte diagnose vanzelfsprekend nodig. Het is niet altijd zo dat dit met een uitvoerig psychodiagnostisch onderzoek, bijvoorbeeld met behulp van diverse vragenlijsten plaatsvindt, maar dat kan wel. Het kan gaan om intelligentie-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, onderzoek naar copingsmogelijkheden en draagkracht, etc.

Soms is psychodiagnostisch onderzoek gewenst in het kader van echtscheiding, bij adoptie- en/of voogdijprocedures en bij uithuisplaatsingen / ondertoezichtstellingen. Het kan zowel psychodiagnostisch onderzoek van kind(eren) als ouder(s) betreffen. Dergelijk onderzoek kan plaatsvinden op verzoek van de rechter, maar u kunt hiertoe ook zelf besluiten. SYNTAGMA wordt ook vaak voor een second opinion in de arm genomen.