nl | gb | fr


EMDR

U hebt of uw kind heeft emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen. Die klachten lijken samen te hangen met één of meer traumatische ervaringen, zoals een ongeluk, een brand, een aanranding, pesterijen of iets anders naars.

Wetenschappers denken dat herinneringen aan deze ingrijpende gebeurtenis(sen) niet goed zijn opgeslagen in het geheugen. Gelukkig is daar iets aan te doen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een effectieve, kortdurende, cliëntgerichte behandelmethode voor angstklachten die een relatie hebben met een traumatische ervaring. Klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept en waarbij een bepaalde relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (bijv. angstklachten, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen) aannemelijk is.

De ervaring leert dat, als het gaat om een trauma na een eenmalige gebeurtenis, mensen vaak na enkele zittingen in staat zijn om hun normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Als de herinneringen beter zijn opgeslagen, zullen ook de problemen waarvoor u of uw kind hier komt, verminderen of verdwijnen.

Lees verder »