nl | gb | fr


EMDR - Vervolg

Angst, stress, schuld en woede zijn niet gezond als ze te lang duren. Gelukkig maakt het lichaam gebruik van een proces, dat een beetje lijkt op het verteringsproces, waarmee we belastende ervaringen kunnen verwerken. Net zoals het spijsverteringssysteem de noodzakelijke voedingsbestanddelen uit het voedsel haalt, zo haalt ook het informatieverwerkingssysteem de bruikbare informatie uit onze ervaringen. De bruikbare informatie die we op deze manier leren, laat ons toe verder te gaan met ons leven. Wanneer de herinneringen zijn verwerkt, zijn de emoties, overtuigingen, lichaamsreacties en gedachten getransformeerd en worden ze gezond en aangepast.

Soms blijven negatieve ervaringen onverwerkt en blijft een ongewenst residu van angst, stress, schuld, woede en schrik over, dat ons leven begint te domineren. Het systeem raakt "vast" en heeft een duwtje nodig om weer in gang te schieten. Het is hier dat EMDR zinvol wordt.

De meeste mensen denken bij therapie enkel aan het spreken over hun moeilijkheden. Een van de kenmerken van EMDR is dat u uw trauma niet in detail moet beschrijven opdat het zou kunnen worden "verteerd" door het informatieverwerkingssysteem. De behandeling speelt zich af op een fysiologisch niveau en laat toe dat spontaan nieuwe associaties, nieuwe inzichten en nieuwe emoties kunnen boven komen. EMDR is een specifiek geheel van procedures die deze "verteringsfunctie"van de hersenen ondersteunen.

Een aantal neurobiologen en onderzoekers van het geheugen zegt dat grote trauma's en andere belastende ervaringen in een verkeerde vorm in het geheugen worden opgeslagen. In plaats van opgeslagen te worden in het "expliciete" of "narratieve" geheugen, waar men de gebeurtenissen zonder pijngevoelens kan herinneren, worden ze bewaard in het "impliciete"of "niet-declaratieve" geheugen, waar ze emoties en de lichaamssensaties, die deel uitmaakten van de oorspronkelijke gebeurtenis, bewaren. Aangezien deze herinneringen geen verbinding kunnen maken met andere, bruikbare informatie, blijven ze geïsoleerd, los van de andere ervaringen in onze geheugennetwerken. Zo kunnen we bijvoorbeeld rationeel denken als het over andere mensen gaat en weten we dat ze niet verantwoordelijk zijn voor bepaalde dingen, maar we kunnen niet zo denken over onszelf.

Met andere woorden, we kunnen zeggen dat een slachtoffer van een verkrachting niet verantwoordelijk is voor de daden van de verkrachter, maar toch voelen we ons schuldig wanneer het ons overkomt. Hoe intelligent of spiritueel of oud of opgeleid men ook is, de herinneringen worden simpelweg in de verkeerde vorm in het geheugen opgeslagen. We hebben het niet veroorzaakt - we lijden eronder.

EMDR lijkt in veel opzichten op het spalken van een gebroken arm door de arts. Beide hebben te maken met het lichaam en alle twee verlenen ze bijstand in het voorbereiden en het stimuleren van het genezingsmechanisme dat in het lichaam aanwezig is. EMDR-therapeuten zijn getraind om te werken met het informatieverwerkingsproces om toegang te krijgen tot belastende ervaringen. Als eenmaal deze herinneringen zijn geactiveerd, moeten ze worden verwerkt om de gezondheid van de cliënt te herstellen.

Meer informatie over EMDR kunt u ook vinden op internet:
www.emdr.nl en www.emdrkindenjeugd.nl

« Terug