nl | gb | fr


Emotionally Focused Therapy

Birgitte Beelen wordt geïnspireerd door de benadering van Emotionally Focused Therapy en integreert deze benadering in haar aanpak.

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een vorm van therapie die zich richt op emoties als drijvende kracht in ons leven. Vooral voor paren is deze vorm van behandeling inmiddels uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. Bij EFT komen diverse perspectieven bij elkaar: de hechtingstheorie, het systemische of interpersoonlijke perspectief en het experiëntiële of intrapersoonlijke perspectief. In een EFT-behandeling wordt niet alleen gekeken naar de communicatie- en gedragspatronen tussen partners, maar vooral ook naar hoe de onderlinge verbinding en bereikbaarheid er uit ziet. EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partnerrelatie. EFT is effectief bij diverse paren, ook bij psychische of lichamelijke klachten.

Meer informatie over EFT kunt u ook vinden op internet: www.eft.nl