nl | gb | fr


Ervaringsgerichte therapie

Vanuit ervaringsgericht perspectief worden families benaderd als dynamische ervaringssystemen en richt de therapeut zich op de groei, ontwikkeling en differentiatie van de persoon, het individu, in de context van zijn verbinding met familieleden en belangrijke anderen. Emoties spelen hierbij een belangrijke rol, als drijfveer voor individuele groei, maar ook als verbindende elementen tussen de gezinsleden en tussen de therapeut en het systeem.

Therapie is hierbij niet zozeer gericht op het zoeken van allerlei verklaringen in het verleden, of op het aanleren van nieuw gedrag, maar op het opheffen van emotionele blokkades in het hier en nu en om gezinsleden in beweging te krijgen, waardoor persoonlijke groei weer een kans krijgt.

De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de uniciteit, het unieke karakter van elk persoon, elke familie, elke therapeutische ontmoeting.

Uitgangspunt en overtuiging van Birgitte Beelen is het onwrikbaar geloof en vertrouwen in de krachten en groeimogelijkheden van mensen en families. In de therapie worden mensen uitgenodigd om te zien en te horen wat werkelijk leeft en datgene uit te spreken wat ze werkelijk voelen en ook om datgene te vragen wat men nodig heeft en met eigen verantwoordelijkheid risico's aan te gaan. Door de directe en open uitwisseling van angsten, woede, verlangens en verdriet vindt soms confrontatie plaats.

Dynamiek en verbondenheid zijn bij het werken vanuit dit perspectief bij Birgitte Beelen centrale pijlers. Het conflict tussen een verlangen naar verbondenheid en intimiteit en tegelijkertijd een verlangen naar autonomie en differentiatie ligt vaak ten grondslag aan veel familie- en relatieproblematiek.

Mensen neigen er uit angst toe zich ofwel niet te durven binden ofwel niet te durven differentiëren en beide leiden tot emotionele blokkades. De taak van Birgitte Beelen is dan angsten en verlangens van de verschillende personen boven tafel te krijgen, conflicten die vermeden worden aan te pakken, familieleden rouw, teleurstelling en verdriet te laten beleven en iedereen bij dit proces betrokken te houden. Pas dan worden emotionele blokkades opgeheven en kunnen mensen weer groeien. Birgitte Beelen gaat ervan uit dat ieder mens die mogelijkheid in zich draagt.