´╗┐

Kwaliteit en regelgeving

De zorg die SYNTAGMA levert, voldoet aan de eisen zoals gesteld in de relevante wet- en regelgeving, kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en protocollen. SYNTAGMA werkt uitsluitend met beproefde, wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden en hanteert gevalideerde meetinstrumenten. Alle aanbieders van 'geneeskundige GGZ' - waaronder ook de Generalistische Basis-GGZ - zijn binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. SYNTAGMA heeft haar kwaliteitsstatuut ingediend bij het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland.

Birgitte M.J. Beelen is lid van de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Via visitatie wordt de praktijk getoetst of deze voldoet aan de kwaliteitseisen. De praktijk is gevisiteerd in 2018.

LVVP woordmerk
LVVP keurmerk

Wetgeving

Het handelen van de zorgaanbieder generalistische basis ggz vindt plaats binnen de volgende kaders van de wet- en regelgeving. Deze kaders zijn: