Bereikbaarheid en Waarneming

Spoed

Gezien de beperkte omvang van SYNTAGMA is er geen spoedafdeling. Aanmeldingen worden in principe op volgorde van binnenkomst verwerkt en op reguliere wijze ingepland. Heeft u sneller hulp nodig omdat de nood hoog is, overlegt u dan met de huisarts.

Indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf het intakegesprek, de behandeling is gestart.

Crisis

SYNTAGMA heeft geen crisisdienst of opnameplekken. Wanneer u in behandeling bent, kunt u in geval van crisis op woensdag en donderdag rechtstreeks contact opnemen. Indien nodig wordt contact opgenomen met uw huisarts, die eventueel de crisisdienst kan inschakelen. Krijgt u in geval van crisis uw behandelaar niet snel genoeg te spreken, neem dan ZELF zo spoedig mogelijk contact op met uw huisarts of de vervanger van uw huisarts of de crisisdienst. ’s-Avonds en in het weekend kunt u de doktersdienst bellen. Deze zal indien nodig crisishulp inschakelen.

Hieronder vindt u de telefoonnummers en adressen van de websites van de doktersdiensten in de regio:
Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112
https://www.dokterswacht.nl
Doktersdienst Groningen: 0900 – 9229
http://www.doktersdienstgroningen.nl
Doktersdienst Drenthe: 0900 – 112 0 112
https://www.chd.nl