nl | gb | fr


Gezinstherapie / Systeemtherapie

Klachten staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft.

Klachten worden beïnvloed door de anderen in het systeem en vice versa. Relatie- en gezinstherapie maken hiervan gebruik. De behandeling richt zich op de aangemelde problematiek en op de relaties en reactiepatronen in de relatie en/of het gezin. Ook bij individuele therapie wordt de wijze waarop de verschillende systemen om een persoon heen van invloed kunnen zijn in de behandeling betrokken. Bijvoorbeeld hoe binnen de opvoeding vraagstukken besproken en benaderd worden. Hierdoor wordt u in staat gesteld de vicieuze cirkel te doorbreken en kan voorkomen worden dat een probleem in stand gehouden wordt door de omgeving en kunnen veranderingen beter beklijven.

De systeemtherapeutische benadering kent verschillende perspectieven, waar onder:

Relatietherapie / Relatiecounseling

Het emotionele contact dat je met je partner hebt en ervaart is het fundament voor het delen van gedachten en gevoelens. Het is de basis voor intimiteit binnen je relatie, vanuit de behoefte de ander, elkaar, te leren kennen en te vinden en jezelf te kunnen zijn. Als er echter sprake is van emotioneel onbereikbaar en/of toegankelijk zijn, kan dit door beiden of door een van beiden als probleem ervaren worden. “We praten niet meer met elkaar” is een vaak geuite klacht. Zuchten, negeren, verontwaardigd reageren komen bijvoorbeeld veel voor, maar van begrip, moeite doen voor elkaar en aandacht hebben voor elkaar is geen of weinig sprake meer.

De onderlinge behoeften, verlangens en verwachtingen binnen de relatie kunnen veranderd zijn en misschien niet meer overeenkomen met elkaar. Het kan ook zijn dat er sprake is van veel stress of weinig tijd om met elkaar te praten.

In elke relatie komen spanningen, ruzies en ergernissen voor. Dat hoeft echter niet te betekenen dat er iets mis is in je relatie. Als je al langer tegen problemen aanloopt en er steeds minder echt geluisterd wordt naar elkaar, kan het zin hebben om hulp te zoeken om weer beter met elkaar om te kunnen gaan. Relatiegesprekken kunnen je helpen weer dichter bij jezelf en tot elkaar te komen.

De top 10 van relationele thema’s (volgens Korrelatie):

 1. Ergernissen
 2. Niet goed met elkaar kunnen praten
 3. Discussies over huishoudelijke taken
 4. Karakters die botsen
 5. Discussies over de opvoeding van de kinderen
 6. Financiële problemen
 7. Geen tijd hebben voor elkaar
 8. Egoïsme
 9. Ontrouw
 10. Te snel opgeven

Welke mogelijkheden biedt SYNTAGMA om je te helpen bij relatieproblemen?

 1. Intakegesprek (90 minuten) om te bespreken wat precieze wensen zijn en om in te schatten wat zinvol en effectief kan zijn;
  gevolgd door
 2. Wekelijkse of tweewekelijkse sessies in de praktijk (75 minuten per sessie);
  en/of
 3. Relatieweekend “Pressure cooker” van zaterdagochtend 10.00 uur tot zondagavond 18.00 uur. Een weekend met verblijf in hotel (of overnachting thuis naar eigen keuze) in een ambiance waar u volledig op elkaar gericht kunt zijn en waar samen intensief gewerkt wordt aan de vragen waarop u een antwoord wilt krijgen;
  en/of
 4. Intensieve ééndaagse met drie sessies (tussen 09.00 uur – 22.00 uur) en tussendoor opdrachten om de gezamenlijke patronen, jullie ‘dans’ zeg maar, helder boven tafel te krijgen;
  en/of
 5. Intensieve ééndaagse met drie sessies (tussen 09.00 uur – 22.00 uur) en tussendoor opdrachten om helder te krijgen of je al dan niet verder wilt samen om
  1. of een vervolgstap te maken
  2. of goed uit elkaar te kunnen gaan, bijvoorbeeld met behulp van Mediation;
  en/of
 6. Cursus “Praten met je partner, hoe doe ik dat?”
  en/of
 7. ‘Reflectie Knipkaart’ op basis van een voordeeltarief:
  Een ‘Reflectie Knipkaart’bevat 2, 4 of 8 gesprekken van 1½ uur en geldt voor een jaar. Kaarthouders bepalen zelf inhoud en frequentie van die gesprekken en mogen gedurende het jaar mailen. SYNTAGMA reageert met vragen en opdrachten en, indien nodig, met tussentijds telefonisch contact. Deze formule wordt doorgaans ook gebruikt voor driemaandelijkse sessies, om scherp te blijven en vinger aan de pols te houden, vooral nadat een intensievere vorm afgerond is.

Zowel voorafgaand aan een intakegesprek als voorafgaand aan de relatieweekenden wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, zodat van tevoren al veel bekend is over jullie als individu en over jullie ontwikkeling en functioneren als stel. Dit bespaart tijd tijdens het aanvangsproces en biedt elk van jullie de gelegenheid rustig na te denken over een aantal zaken.

Relatietherapie valt sinds 2013 niet meer binnen de dekking van uw zorgverzekering. SYNTAGMA vindt het van groot belang dat relatie-ondersteuning en vroegtijdig vragen van hulp bij relatieproblemen, het verergeren van problemen kunnen voorkomen. Om toch optimaal hulp, begeleiding, ondersteuning te kunnen bieden, is het bovenstaand aanbod tot stand gekomen. De tarieven die daarbij gehanteerd worden zijn marktconform.