nl | gb | fr


Coaching

Bij coaching staat het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit centraal. Soms vindt dit plaats in individuele setting, soms in teamverband. Waar uw voorkeur naar uitgaat, is afhankelijk van de situatie en/of van uw rol/positie in de organisatie.

Personal coaching

Hoe krijg ik meer plezier in mijn eigen leven en in mijn werk?

Coaching stimuleert je ontwikkeling. Als coach help ik je om op een eerlijke manier naar jezelf te kijken. Zo leer je meer te zijn wie je echt bent, leer je realistischer te zien wat je kunt, waar je tegenaan loopt en hoe het beter kan.

Coaching helpt je om te groeien, meer balans te vinden tussen jezelf en je omgeving, te ontdekken waar je inspiratiebron zit, waar je kracht ligt en hoe je resultaten kunt bereiken.

Coaching is bedoeld voor mensen die weten dat aan jezelf werken zowel verrijkend voor jezelf als voor je omgeving is.

Vaak heb je door de hectiek van de dag weinig tijd om stil te staan. Toch merk je af en toe de noodzaak om dit wél te doen en te reflecteren over wat je doet, hoe je het doet en of je nog steeds op de juiste weg zit. Het kan ook zijn dat je geen plezier meer in je werk ervaart of vastloopt en jezelf afvraagt waar dit aan ligt en hoe het nu verder moet? Of je zit met een burn-out thuis en wil weer graag de draad oppakken, maar hoe doe je dat? Als coach ben ik een sparringpartner die met je meedenkt, diverse invalshoeken bekijkt, spiegels voorhoudt en samen met je naar je mogelijkheden en kansen kijkt.

Teamcoaching / organisatievragen

Mede door haar achtergrond als Arbeids- en Organisatiepsycholoog (A&O-psycholoog) en ervaren manager in combinatie met haar therapeutische kennis en vaardigheden, helpt Birgitte Beelen bij het gezond en productief houden van mensen en organisaties. Zij is als coach verbonden aan onder meer de academie voor medisch specialisten (www.academiemedischspecialisten.nl).

SYNTAGMA biedt coaching & ondersteuning bij verandertrajecten, teambuilding en reïntegratievraagstukken.

Coaching leidt tot / helpt bij persoonlijke competentie-ontwikkeling in het werk van leidinggevenden, professionals, adviseurs e.a. en zet aan tot verandering in gedrag. Onderwerpen die in coaching aan de orde komen:

  • Omgaan met macht & invloed / conflicten,
  • Cultuur en gedrag,
  • Leiderschap,
  • Managen van verwachtingspatronen,
  • Stress
  • Motivatievraagstukken,
  • Time-management.