nl | gb | fr


Competentiegericht

Bij competentiegericht coachen wordt vooral uitgegaan van aanwezige competenties en vindt coaching plaats om deze tot verdere ontwikkeling te brengen. Ook ligt de focus op latent aanwezige talenten en competenties en bewustwording en ontwikkeling daarvan.

Zij maakt gebruik van verschillende invalshoeken en werkt voornamelijk vanuit systeemtheoretisch perspectief. Ook het perspectief van het cognitief gedragstherapeutisch kader, de transactionele analyse en de positieve psychologie maken deel uit van haar manier van werken.