nl | gb | fr


Oplossingsgericht

Meer en meer wordt in de huidige moderne maatschappij gebruik gemaakt van coaching. Vragen kunnen specifiek betrekking hebben op persoonlijke groei en/of effectiviteit, maar ook op re-integratietrajecten bij bijvoorbeeld burn-outklachten.

Zowel individuele werknemers als werkgevers die in het kader van veranderingsprocessen gebruik willen maken van ondersteuning of medewerkers ondersteuning willen bieden bij persoonlijke groei zetten coaching in.

Bij het oplossingsgericht coachen staat toekomstgerichtheid centraal. De vragen:

  • "Wat is er aan de hand?";
  • "Wat doe ik?";
  • "Hoe doe ik het?".
worden gesteld om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de gewenste toekomst.