nl | gb | fr


Disclaimer

Psychologenpraktijk SYNTAGMA / B.M.J. Beelen geeft zorgvuldige, correcte en actuele informatie aan bezoekers van haar website.

Psychologenpraktijk SYNTAGMA / B.M.J. Beelen aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden en actualiteit van de op deze website geplaatste informatie. Er kunnen aan de op de websites aanwezige informatie geen rechten ontleend worden.

Op de pagina's van de website kunnen links naar instellingen en organisaties zijn opgenomen, zowel commercieel als niet-commercieel. Psychologenpraktijk SYNTAGMA, B.M.J. Beelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt.