nl | gb | fr


SYNTAGMA

SYNTAGMA is gevestigd in Haren (Gn) en biedt professionele, laagdrempelige hulp waarbij het accent ligt op therapie, mediation en coaching.

SYNTAGMA is een praktijk voor Psychologie, Mediation, Coaching, Training en Supervisie.

  • U kunt het soms moeilijk hebben met uzelf, in het omgaan met anderen, of met de situatie waarin u zit. Soms lukt het niet er op eigen kracht uit te komen en zijn de hulp en steun van de partner of vrienden niet meer voldoende. Een psycholoog probeert vanuit zijn vakgebied, door middel van gesprekken en soms ook door middel van en psychologisch onderzoek of specifieke behandelmethode, zich een beeld te vormen van wat er precies aan de hand is. Therapie is dan welkom.
  • Soms belandt u in een situatie die alles in zich heeft om tot een conflict uit te groeien en u wilt dat voorkomen. Ook kunnen ruzie of conflict al zo hoog opgelopen zijn dat u de oplossing niet meer kunt zien. Zeker in die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet, bestaat er bijna altijd een oplossing die voor u allebei acceptabel is. Mediation kan hierbij helpen.
  • Coaching is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet door instructies of dwingende adviezen maar door op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en in de praktijk te brengen.

SYNTAGMA kan dit in het Nederlands, Engels en Frans verzorgen.