nl | gb | fr


Mediation

Het door partijen zelf gezamenlijk oplossen van hun conflict(en) via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator.

Mediation is een vorm van bemiddeling bij conflicten en geschillen. Het doel van mediation is meestal: een einde maken aan een geschil met behoud van de relatie. Onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige mediator zoeken cliënten naar een creatieve, voor ieder bevredigende oplossing. Hierbij is het belangrijkste dat ieders belangen tot hun recht komen.

U zorgt zelf voor de inhoud van het gesprek door het uitspreken van verlangens, wensen, emoties, feiten, argumenten, voorstellen en tegenvoorstellen. De gesprekken worden zo begeleidt dat de partijen tot overeenstemming kunnen komen. De mediator levert geen inhoudelijke bijdrage en spreekt ook geen oordeel uit. Hij zorgt er wel voor dat de oplossing(en) op uitvoerbaarheid worden getoetst.

De mediator is iemand die kennis en vaardigheden heeft om een mediation tot een goed einde te brengen. Hij kan bijvoorbeeld onderhandelingen leiden en begeleiden en partijen bij een schijnbaar vastgelopen conflict weer in beweging brengen.

Wanneer is mediation een goede keuze? (zie ook www.mediationnaastrechtspraak.nl)

In principe lenen alle grote en kleine(re) conflicten zich voor mediation. Het maakt niet uit of het gaat om geschillen over verdeling van huwelijksvermogen, erfrechtelijke kwesties, omgangsregeling, arbeidsgeschillen. Het soort conflict bepaalt niet het succes van de mediation. Wat dan wel?

 • Snel een oplossing
  Een mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond, soms zelfs binnen enkele weken of door een enkel gesprek van een paar uur.

 • Alles in eigen hand houden
  Dit is een van de kernpunten van mediation. Niet de mediator, niet de rechter of wie dan ook bepaalt wat er in de overeenkomst komt: dat doet u zelf. Samen met de ander natuurlijk, eventueel bijgestaan door uw advocaat.

 • Maatwerk
  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Tijdens mediation kan een oplossing worden gezocht voor alles wat met het probleem te maken heeft. Ook de niet-juridische aspecten komen aan de orde.

 • Herstel en behoud van de samenwerking
  Tijdens mediation krijgt eenieder de gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. Daarna kunt u samen de oplossing zoeken. Op deze manier kan het vertrouwen tussen u en de ander worden behouden of hersteld.