nl | gb | fr


Belang van het kind

De scheiding van de ouders is voor kinderen veelal een plotselinge, maar in ieder geval meestal een ingrijpende verandering in hun leven. Een scheiding is altijd moeilijk.

Bij kinderen kan een scheiding dan ook uiteenlopende gevoelens en reacties oproepen: verdriet, boosheid, schuldgevoelens, frustraties, gedragsproblemen, loyaliteitsproblemen. Als onderzoekers kinderen vragen: Wat betekent de scheiding voor jou?" dan zeggen kinderen twee dingen: de scheiding en de regelingen.

De manier waarop de scheiding verloopt, is belangrijk. En de manier waarop alles geregeld wordt, is belangrijk. Natuurlijk vindt elk kind het onrechtvaardig dat zijn ouders uit elkaar gaan, maar begrijpen waarom en graag gezien worden, maakt hen weerbaar. Kinderen willen zich veilig en bemind voelen. Zij willen erbij horen.

Kinderen zijn geen passieve wezens die de gebeurtenissen rondom hen ondergaan. Kinderen voelen zich beter als ze met hun ouders spreken over de scheiding, als ze weten waarom hun ouders scheiden, als ze meetellen in de regelingen, en als hun ouders geen ruzie maken over hen. Dan kunnen ze veel beter omgaan met de scheiding. Spreken over de scheiding, zichzelf niet zien als de schuld van de scheiding en meetellen stimuleert hun veerkracht. Kinderen kunnen de last van de scheiding beter aan als ze:

  • zeggen hoe zij de scheiding ervaren;
  • een goede uitleg hebben voor de scheiding;
  • weten dat ze geen schuld hebben aan de scheiding;
  • zeggen wat hun zorgen zijn over praktische regelingen;
  • ondervinden dat hun ouders rekening houden met hun voorstellen over de regelingen;
  • niet vastzitten in slepende ruzies tussen hun ouders.
Soms ook wenst de ene ouder te verhuizen en wenst de andere ouder de verhuizing met de kinderen tegen te houden. Ook hierdoor ontstaan onder andere gevoelens van onmacht bij kinderen.

Als uw kind vragen heeft over de echtscheiding en zijn/haar wensen kenbaar wil maken over het op te stellen (internationale) ouderschapsplan, dan kan uw kind langskomen om te komen praten. Dit geldt voor kinderen van elke leeftijd.

SYNTAGMA biedt zowel professionele kinder- als ouderbegeleiding. Of hier voorafgaand aan, gedurende of na de echtscheiding behoefte aan is, afspraken hiervoor kunnen meestal op korte termijn ingepland worden.