nl | gb | fr


Intergenerationele Mediation

Is het contact tussen ouders en kinderen / grootouders en kleinkinderen verbroken?
Wordt deze breuk door één van de betrokkenen als pijnlijk of schrijnend ervaren?
Bestaat hierbij een wens tot herstel van contact?
Ook dan kan mediation helpen het contact en de relatie te herstellen en weer samen in gesprek te komen. Belangrijke voorwaarde is wel dat alle betrokkenen bereid zijn in een afzonderlijk verkennend intakegesprek de wensen en mogelijkheid tot deelname aan mediation te overwegen. Want het principe van vrijwilligheid is leidend en daarbinnen is het essentieel dat elk van de betrokkenen een wens heeft de bestaande situatie niet te laten voortduren.