nl | gb | fr


Mediation bij arbeidsconflicten

Wanneer een arbeidsconflict niet door de betrokkenen zelf opgelost kan worden, kan mediation een uitkomst bieden.

Bemiddeling stelt beide partijen in staat om in goed overleg tot een oplossing te komen, zonder een beroep te hoeven doen op tijdrovende en kostbare juridische procedures.

Birgitte Beelen is zowel vanuit haar expertise als mediator als vanuit een van haar specialisaties, te weten Arbeids- en Organisatiepsychologie, een professioneel bemiddelaar tussen werkgever en werknemer. Als neutrale bemiddelaar doet zij recht aan de wensen en belangen van beide partijen.

Bemiddeling kan leiden tot hernieuwing van de arbeidsrelatie, eventueel op een andere plaats binnen de organisatie, of tot een herstart bij een nieuwe werkgever.

Door de gecombineerde achtergrond van Arbeids- en organisatiepsycholoog en mediator is er oog voor oorzaken, emoties en belangen in het conflict en kan gekeken worden naar niet alleen de zakelijke en juridische kanten. Ook brengt de combinatie van deze verschillende referentiekaders met zich mee dat de psycholoog-mediator beter in staat is onnodige escalatie van conflicten te voorkomen.