nl | gb | fr


Mediator

Birgitte M.J. Beelen werkt sinds 2003 met veel plezier als mediator.

Zij is registermediator MfN, Family Mediator NIP en Cross Boarder Mediator. In Frankrijk, waar zij aan de "Université Paris X" te Nanterre haar diploma heeft behaald, is zij eveneens geregistreerd en werkt zij nauw samen met zowel Franse advocaten als mediators.

Aan het praktijkgedeelte van haar opleiding in Frankrijk heeft zij uitvoering mogen geven bij het bureau "Association Père Mère Enfant" in Versailles, tevens grondlegger voor de family mediation in Frankrijk.

Naast mediation in scheidingzaken heeft zich hier eveneens beziggehouden met internationale mediation en mediation bij conflicten in de "larger systems" bijvoorbeeld grootouders en kleinkinderen, maar ook anderszins intergenerationeel.

Naast mediations in familie-aangelegenheden treedt zij ook als mediator bij arbeidsgeschillen in het bijzonder als het gaat om conflicten tussen werkgever en werknemer die (zonder mediation) zouden kunnen leiden tot een onhoudbare werksituatie en als het gaat om exitmediation.