nl | gb | fr


Mediation bij scheiding

Bij mediation bij echtscheiding hoort u, zonder tussenkomst van advocaten, direct de standpunten en wensen van uw partner met betrekking tot de echtscheiding of de beëindiging van de relatie. Tijdens de scheidingsmediation wordt uitvoerig aandacht besteed aan emotionele en relationele problematiek, maar zeker ook aan de betekenis ervan voor uw kinderen.

Tijdens de scheidingsmediation krijgt u uitleg over de juridische gevolgen van de scheiding of het uiteengaan om ervoor zorg te dragen dat gelijkwaardigheid van de gesprekspartners gewaarborgd is.

De afspraken die u samen maakt,ook over de financiële afwikkeling, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Deze echtscheidingsconvenant moet door een advocaat, samen met een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoekschrift en uw ouderschapsplan bij de rechtbank ingediend worden. Deze spreekt vervolgens de scheiding uit.

Scheiding met behulp van een mediator is kostenbesparend, neemt ook minder tijd in beslag dan echtscheiding op tegenspraak en draagt ertoe bij dat:

  • Een win-win-situatie kan ontstaan:
    De mediator bevordert dat de u tot een evenwichtige afweging van uw beider belangen komt; in de uiteindelijke echtscheidingsconvenant kan iedereen zich vinden.

  • Een investering in uzelf en de toekomst het gevolg is:
    De kans dat het opnieuw misgaat, wordt kleiner. Bovendien leert u omgaan met conflicten.

  • Afspraken stand houden:
    Het is vrij simpel om van alles op papier te zetten. Wanneer u of een ander er echter niet achter staat, is de kans groot dat afspraken niet worden nagekomen. Als u een mediation hebt gedaan, is de kans vrij groot dat u uw best zult doen u juist wel aan de afspraken te houden. Deze afspraken worden, zoals genoemd, vastgelegd in een overeenkomst die juridisch bindend is.

U kunt ook kiezen voor een mediationweekend.

Download de Mediation zelftest(pdf) en vul deze in om erachter te komen of mediation een manier is om uw conflict op te lossen.