nl | gb | fr


eMental Health

Online (blended) Behandelen; een kunde, geen kunstje!

De therapeutische werkrelatie online

Online Behandeling, omdat je ervoor kiest of omdat je in de toekomst niet meer zonder kunt (bijv. onder invloed van de organisatie waar je werkt, van de zorgverzekeraars) of zonder wilt, de werkrelatie is óók in het online werken van essentieel belang voor de effectiviteit van je interventies. Online hulpverlening, blended behandelen (een combinatie van contact face-to-face en online) is niet zomaar een variant op face-to-face hulp. Het vraagt van een hulpverlener/behandelaar specifieke aanvullende vaardigheden om in deze context een goede therapeutische relatie op te bouwen.

Geschreven taal staat hierin centraal in plaats van het gesproken woord. Hoe ga je daarmee om? De focus zal liggen op behandelvormen waarbij er schriftelijk contact bestaat tussen cliënt en behandelaar. SYNTAGMA maakt gebruik van het behandelaanbod van Minddistrict, Therapieland en Karify.