nl | gb | fr


Trainingen

Voor professionals verzorgt Birgitte Beelen trainingen en workshops:

 • Mindfulness Aandacht- & Inzichttraining

  Informatie over deze training kunt u vinden in de brochure. De eerstvolgende training start op 15 oktober 2020.

  Aanmelden

  Via het aanmeldingsformulier.

 • "Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL)"

  Waarom (zelf)compassie?

  Door training in (zelf)compassie ontstaat er:

  • Meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met jezelf en met anderen
  • Inzicht in de waarde van (zelf)compassie
  • Het beter in staat zijn om met zorgen en stress om te gaan
  • Inzicht in de principes die een rol spelen bij de beoefening van compassie
  • Inzicht in de principes die een rol spelen bij de beoefening van compassie

  Programma

  De compassietraining (MBCL) bestaat net als de mindfulnesstraining uit acht bijeenkomsten en een stiltedag. Ook bij deze training krijgt oefening veel aandacht en de oefeningen die aangeboden worden bieden de mogelijkheid om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met jezelf en anderen te ervaren. Er wordt van je verwacht dat je thuis ook oefent, richtlijn ongeveer 30-45 minuten per dag. Hiervoor ontvang je een werkboek en de benodigde audiobestanden.

  In de compassietraining komt onder meer het volgende aan bod:

  • Het valideren van pijn en lijden;
  • Hoe ons brein en organisme zijn geëvolueerd om te overleven;
  • Inzicht in de drie emotieregulatiesystemen;
  • Hoe de emotieregulatiesystemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en “de innerlijke pestkop”;
  • Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en hoe training in compassie de balans kan helpen herstellen;
  • Een vierde reactie op stress; tend en befriend, naast fight, flight, freeze;
  • Drie antidota tegen strenge zelfkritiek, zelfisolatie en over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness;
  • Het ontwikkelen van de compassiemodus door oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, verbeelden, spreken en handelen;
  • De cultivering van compassie als één van de vier zelfoverstijgende kwaliteiten: vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en innerlijke balans.

  De compassietraining, die officieel Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) wordt genoemd, is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie en geïnspireerd op onder meer het werk van Paul Gilbert (The Compassionate Mind, Constable 2009), Christopher Germer (The Mindful Path to Self-Compassion, Guilford 2009) Rick Hanson (Boeddha’s brein, Ten Have, 2012) en Kristin Neff (Zelfcompassie, De Bezige Bij, 2011). De MBCL-training is ontwikkeld door Erik van den Brink en Frits Koster. Ik verheug me erin dat ik door henzelf ben opgeleid tot compassietrainer.

  De volledige brochure van deze leergang kunt u hier downloaden.

  Voor wie?

  De MBCL is bedoeld voor mensen die ervaren hebben dat mindfulnessbeoefening of meditatie hen iets positiefs brengt. Voor mensen die er eventueel moeite mee hebben de beoefening in het dagelijks leven te integreren en/of die een milde houding naar zichzelf willen ontwikkelen. De MBCL is het beste te volgen als je eerder een mindfulnesstraining (MBSR/MBCT) hebt gevolgd, maar ook ervaring met andere meditatievormen is prima. Ook bij chronische gezondheidsklachten of een moeilijke tijd en de wens goed voor jezelf te blijven zorgen kan de MBCL een geschikte keuze voor je zijn.
  Er wordt gewerkt in groepen van minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers.

  Data en tijden

  8-dagdelen cursus: zie brochure.
  4-daagse: zie brochure.

  Locatie

  Centrum De Verdieping – Nieuwe Akkers 18a – 9765GC Paterswolde

  Aanmelden

  Via het aanmeldingsformulier.

 • "Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL)"- weekend online

  De volledige brochure van deze training kunt u hier downloaden.

  Aanmelden

  Via het aanmeldingsformulier.

 • "Mindfulness en Persoonlijk Leiderschap"

  Mindfulness en Persoonlijk Leiderschap 4-daagse leergang

  “Waar je ook gaat, daar ben je” - Jon Kabat-Zinn

  Effectief zijn als leider vereist psychologische vaardigheden en inzicht. Leiders horen niet alleen het direct waarneembare te onderkennen, maar ook de ontwikkelingen onder de oppervlakte. Opmerken en aandacht kunnen hebben voor de dynamiek binnen het intrapersoonlijke en het interpersoonlijke speelveld. Als leider ben je de spil tussen mensen met wie je werkt en de doelen van de organisatie. En dat wil je graag goed doen.

  Door het trainen van mindfulness leer je bewuster en positief met stress en de uitdagingen van je leidersrol om te gaan en ontwikkel je meer veerkracht om druk, die onlosmakelijk deel uitmaakt van je rol als manager of executive, te hanteren.

  Mindfulness betekent bewust aandacht geven. Dit kan helpen taken effectief te vervullen in een omgeving die vaak wordt gekenmerkt door stevige werk- en tijdsdruk, hoge eisen en veel verandering. Leidinggeven vanuit overzicht, betrokkenheid en verbondenheid en in een stressvolle werkomgeving zelf in balans zijn, zijn dan wenselijke verworvenheden.

  De training is gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen programma Mindfulness Based Stress Reduction van Jon Kabat-Zinn in combinatie met effectief gebleken programma’s leiderschapscoaching van Manfred F.R. Kets de Vries, hoogleraar bij INSEAD en autoriteit op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Daarnaast is uitgegaan van literatuur en trainingen van diverse gerenommeerde auteurs en mindfulnesstrainers, waaronder Frits Koster en Erik van den Brink in Nederland en Edel Maex, Paul Gilbert en Christopher Germer in het buitenland.

  Bewezen effectief

  De leergang is gebaseerd op inzichten uit onderzoek naar mindfulness, neurowetenschap, positieve psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, management/leiderschapsonderzoek. Bij groepen die een training mindfulness hebben gevolgd, blijkt dat bewuste aandacht significant toenam en dat hun stress duidelijk minder werd. Ook rapporteerden ze beter in staat tot reflectie en optimalisatie van de balans tussen privé en werk.

  Aan het eind van de leergang bent u onder meer tot het volgende in staat:

  • Effectiever met werkdruk om te gaan
  • Bewuster te communiceren
  • Tijdig stresssignalen te herkennen, meer rust en balans te ervaren
  • Onder spanning gefocust te blijven
  • Veerkracht te ontwikkelen
  • Je innerlijke hulpbronnen aan te boren
  • Koersvast, krachtig en inspirerend leiding te geven
  • Beperkende gewoonten in denken en doen snel te herkennen
  • Werk en privé in balans te brengen en te houden.
  • Bewust keuzes te maken in een veeleisende, veranderende omgeving

  De volledige brochure van deze leergang kunt u hier downloaden.

  Aanmelden

  Via het aanmeldingsformulier.

 • "Online behandelen"

  "De online werkrelatie"

  Online behandelen komt steeds meer voor. Deels onder druk van organisaties en zorgverzekeraars, deels ook omdat de online behandeling een goede aanvulling vormt op het face-to-face contact. Toch blijft de werkrelatie, ook bij een combinatie van face-to-face en online behandelen (ookwel blended behandelen), van essentieel belang voor de effectiviteit van je interventies.

  Geschreven taal staat centraal in plaats van het gesproken woord.
  Hoe ga je daarmee om?
  Er wordt tijden de cursus interactief geoefend met het opbouwen van een online behandelrelatie. Daarmee komen onder meer aspecten overdracht en tegenoverdracht en het doseren van afstand en nabijheid tijdens online werken aan de orde.

  Onderwerpen die aan bod komen:

  • Geschiedenis, achtergrond en totstandkoming van online therapeutische interventies;
  • Stand van zaken betreffende onderzoek;
  • "Online (blended behandelen)", het verschil tussen face-to-face therapie en internettherapie;
  • Voor- en nadelen van online interventies;
  • Internettherapie vormgeven vanuit humanistisch, psychodynamisch en cognitief gedragstherapeutisch kader;
  • Theoretisch achtergronden van oplossingsgerichte therapie.

  Met betrekking tot online communicatie en de therapeutische relatie komt aan de orde:

  • Het inzetten van gesprekstechnieken zodat het ontbreken van nonverbale signalen opgevangen kan worden;
  • Basis-ingrediënten van online feedback: motiveren, opbouwen, timing en dergelijke;
  • Positieve en negatieve effecten van online disinhibitie;
  • De betekenis van de concepten overdracht en tegenoverdracht in de online hulpverleningsrelatie.

  Werkwijze:

  • Kennisoverdracht en interactioneel leren;
  • Oefenen met online werken, zodat betekenis voor client en behandelaar duidelijk worden met behulp van het platform van Minddistrict, aanbieder van online interventies;
  • Oefenen met schrijfopdrachten en de online toepassingen hiervan: betekenis, kenmerken van de online behandeling, vaardigheden, mogelijkheden van teruglezen, etc.

  De cursus wordt in het najaar van 2016 in Zwolle gegeven. Download hier de brochure en het inschrijfformulier.
  Daarnaast wordt de cursus aangeboden via het RINO Amsterdam.
  Op aanvraag is de cursus ook in company of op andere locatie mogelijk; gebruik daarvoor het contactformulier.

 • "Het genogram in Family Mediation"

  Het genogram is een grafische weergave van een gezinssysteem in de meest brede zin van het woord. Vaak maakt het genogram de eerste stap mogelijk in een proces waarbij mensen zich meer bewust worden van de verhoudingen en relaties binnen de eigen familie en de familiegeschiedenis. Het genogram wordt gebruikt in therapie, in mediation, coaching en wordt tevens toegepast om binnen organisaties structuren en onderlinge relaties te verhelderen.

  In de workshop "Het genogram in Family Mediation" wordt specifiek stilgestaan bij de rol van het genogram in het Mediation proces.

  De workshop is ontwikkeld en bedoeld voor familierechtadvocaten en mediators. Wordt, indien gewenst, aangeboden in drie talen.

  • 1 dagdeel
  • Data: afhankelijk van aanmelding, in onderling overleg
  • Locatie: nader te bepalen
  • € 450 (excl. BTW)/persoon. Voor een in company groepstraining gelden speciale tarieven
 • "International Family Mediation"

  An intensive 9 days program by three trainers, all experienced mediators in cross border cases and trainers in Family Mediation. We seek to transfer our competencies to you and share our methodology built over the many years of experience in the field and in training situations in an international setting.

  CHILD ABDUCTION AND RELOCATION PROBLEMS INCREASE DUE TO INTERNATIONALIZATION, MEDIATION IS THE ANSWER!

  Mediation is a very helpful tool in cases where one of the parents has taken the child without consent of the other parent. Mediation contributes to more sustainable results. Child abduction mediation, however, differs from specific mediation sessions in its approach, its intercultural aspects, the very high escalation of the conflict and – of course – the legal framework in which the mediation takes place. The same applies to relocation cases.

  If you want to become a Mediator in this interesting field, training is mandatory. This training is organized by the three founding partners of the International Familiy Mediation Institute (IFMI):

  • mr. drs. Els J. Kim-Meijer of the KIM-MEIJER LAW FIRM
  • drs. Linda Reijerkerk of the CENTRE FOR CONFLICT MANAGEMENT
  • drs. Birgitte M.J. Beelen of SYNTAGMA – Psychology Mediation Coaching Training Supervision

  Please download the full brochure of this unique program:

 • "Systemisch Interveniëren"

  Een systemische benadering helpt kinderen, jongeren, ouders en sociale omgeving om beter te communiceren en om psychologisch, sociaal, cultureel en maatschappelijk beter te kunnen functioneren.

  In 4 dagen wordt ingegaan op systeemtheoretische principes en interventies in specifieke situaties en vanuit verschillende invalshoeken (onder meer structureel, strategisch, contextueel, narratief). Er wordt aandacht besteed aan het eigen gezinssysteem en er wordt gewerkt met casuïstiek uit door de deelnemers ingebrachte cliëntsystemen. Theorie wordt afgewisseld met het oefenen van vaardigheden, tijdens de bijeenkomsten en tussen de opeenvolgende bijeenkomsten. Hierdoor kan een optimale balans ontstaan tussen kennen en kunnen.

  Op dag 4 staat systeemtheoretische reflectie met betrekking tot eigen casuïstiek centraal.

  Aan het einde van deze vierdaagse kunnen deelnemers een gezinssysteem beschrijven in termen van structuur, patronen, klimaat en narratieven.

  Voor aanvullende informatie of vooraanmelding kunt u gebruikmaken van het contactformulier op deze website.

 • "Klantgerichtheid en Adviesvaardigheden voor professionals"

  Meer info volgt binnen kort.

 • "Motivational Interviewing voor diverse doelgroepen"

  Meer info volgt binnen kort.

 • Mindfulness in therapie, coaching en helpende gesprekken (in samenwerking met Psy-zo!)

Interesse voor deze trainingen kunt u via het contactformulier kenbaar maken. Bij voldoende belangstelling, zullen data vastgesteld worden en ontvangt u nadere informatie voor uw inschrijving.

Birgitte Beelen is als gastdocente verbonden aan de Université Paris X te Nanterre. Zij geeft hier binnen het kader van de tweejarige specialistische opleiding tot Family Mediator de module 'Psychologie vanuit systeemtheoretisch kader'.

Ook begeleidt zij studenten bij hun scriptie en heeft zij ten tijde van haar verblijf in Frankrijk gespreksgroepen casuïstiek "Analyse Pratique" begeleid en gesuperviseerd.