nl | gb | fr


Training

For professionals in the field, Birgitte Beelen organizes trainings and workshops:

 • "Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL)"

  Waarom (zelf)compassie?

  Door training in (zelf)compassie ontstaat er:

  • Meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met jezelf en met anderen
  • Inzicht in de waarde van (zelf)compassie
  • Het beter in staat zijn om met zorgen en stress om te gaan
  • Inzicht in de principes die een rol spelen bij de beoefening van compassie
  • Inzicht in de principes die een rol spelen bij de beoefening van compassie

  Programma

  De compassietraining (MBCL) bestaat net als de mindfulnesstraining uit acht bijeenkomsten en een stiltedag. Ook bij deze training krijgt oefening veel aandacht en de oefeningen die aangeboden worden bieden de mogelijkheid om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met jezelf en anderen te ervaren. Er wordt van je verwacht dat je thuis ook oefent, richtlijn ongeveer 30-45 minuten per dag. Hiervoor ontvang je een werkboek en de benodigde audiobestanden.

  In de compassietraining komt onder meer het volgende aan bod:

  • Het valideren van pijn en lijden;
  • Hoe ons brein en organisme zijn geëvolueerd om te overleven;
  • Inzicht in de drie emotieregulatiesystemen;
  • Hoe de emotieregulatiesystemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en “de innerlijke pestkop”;
  • Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en hoe training in compassie de balans kan helpen herstellen;
  • Een vierde reactie op stress; tend en befriend, naast fight, flight, freeze;
  • Drie antidota tegen strenge zelfkritiek, zelfisolatie en over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness;
  • Het ontwikkelen van de compassiemodus door oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, verbeelden, spreken en handelen;
  • De cultivering van compassie als één van de vier zelfoverstijgende kwaliteiten: vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en innerlijke balans.

  De compassietraining, die officieel Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) wordt genoemd, is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie en geïnspireerd op onder meer het werk van Paul Gilbert (The Compassionate Mind, Constable 2009), Christopher Germer (The Mindful Path to Self-Compassion, Guilford 2009) Rick Hanson (Boeddha’s brein, Ten Have, 2012) en Kristin Neff (Zelfcompassie, De Bezige Bij, 2011). De MBCL-training is ontwikkeld door Erik van den Brink en Frits Koster. Ik verheug me erin dat ik door henzelf ben opgeleid tot compassietrainer.

  De volledige brochure van deze leergang kunt u hier downloaden.

  Voor wie?

  De MBCL is bedoeld voor mensen die ervaren hebben dat mindfulnessbeoefening of meditatie hen iets positiefs brengt. Voor mensen die er eventueel moeite mee hebben de beoefening in het dagelijks leven te integreren en/of die een milde houding naar zichzelf willen ontwikkelen. De MBCL is het beste te volgen als je eerder een mindfulnesstraining (MBSR/MBCT) hebt gevolgd, maar ook ervaring met andere meditatievormen is prima. Ook bij chronische gezondheidsklachten of een moeilijke tijd en de wens goed voor jezelf te blijven zorgen kan de MBCL een geschikte keuze voor je zijn.
  Er wordt gewerkt in groepen van minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers.

  Locatie

  Centrum De Verdieping – Nieuwe Akkers 18a – 9765GC Paterswolde

  Data en tijden

  8-dagdelen cursus: zie brochure.
  4-daagse: zie brochure.

  Aanmelden

  Via het aanmeldingsformulier.

 • "Mindfulness and Personal Leadership"

  Mindfulness en Persoonlijk Leiderschap 4-daagse leergang

  “Waar je ook gaat, daar ben je” - Jon Kabat-Zinn

  Effectief zijn als leider vereist psychologische vaardigheden en inzicht. Leiders horen niet alleen het direct waarneembare te onderkennen, maar ook de ontwikkelingen onder de oppervlakte. Opmerken en aandacht kunnen hebben voor de dynamiek binnen het intrapersoonlijke en het interpersoonlijke speelveld. Als leider ben je de spil tussen mensen met wie je werkt en de doelen van de organisatie. En dat wil je graag goed doen.

  Door het trainen van mindfulness leer je bewuster en positief met stress en de uitdagingen van je leidersrol om te gaan en ontwikkel je meer veerkracht om druk, die onlosmakelijk deel uitmaakt van je rol als manager of executive, te hanteren.

  Mindfulness betekent bewust aandacht geven. Dit kan helpen taken effectief te vervullen in een omgeving die vaak wordt gekenmerkt door stevige werk- en tijdsdruk, hoge eisen en veel verandering. Leidinggeven vanuit overzicht, betrokkenheid en verbondenheid en in een stressvolle werkomgeving zelf in balans zijn, zijn dan wenselijke verworvenheden.

  De training is gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen programma Mindfulness Based Stress Reduction van Jon Kabat-Zinn in combinatie met effectief gebleken programma’s leiderschapscoaching van Manfred F.R. Kets de Vries, hoogleraar bij INSEAD en autoriteit op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Daarnaast is uitgegaan van literatuur en trainingen van diverse gerenommeerde auteurs en mindfulnesstrainers, waaronder Frits Koster en Erik van den Brink in Nederland en Edel Maex, Paul Gilbert en Christopher Germer in het buitenland.

  Bewezen effectief

  De leergang is gebaseerd op inzichten uit onderzoek naar mindfulness, neurowetenschap, positieve psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, management/leiderschapsonderzoek. Bij groepen die een training mindfulness hebben gevolgd, blijkt dat bewuste aandacht significant toenam en dat hun stress duidelijk minder werd. Ook rapporteerden ze beter in staat tot reflectie en optimalisatie van de balans tussen privé en werk.

  Aan het eind van de leergang bent u onder meer tot het volgende in staat:

  • Effectiever met werkdruk om te gaan
  • Bewuster te communiceren
  • Tijdig stresssignalen te herkennen, meer rust en balans te ervaren
  • Onder spanning gefocust te blijven
  • Veerkracht te ontwikkelen
  • Je innerlijke hulpbronnen aan te boren
  • Koersvast, krachtig en inspirerend leiding te geven
  • Beperkende gewoonten in denken en doen snel te herkennen
  • Werk en privé in balans te brengen en te houden.
  • Bewust keuzes te maken in een veeleisende, veranderende omgeving

  De volledige brochure van deze leergang kunt u hier downloaden.

  Aanmelden

  Via het aanmeldingsformulier.

 • "Online treatment/care"

  “The online working relationship”

  Online treatment is seen more and more. Partially as a result of the pressure exercised by insurers, partially because the online treatment is a good complement to face-to-face contact. Though, also when combining face-to-face and online treatment (blended treatment), the working relationship remains of paramount importance to the effectiveness of one’s interventions.

  Written language is at the core rather than spoken language.
  How to deal with this aspect?
  During the training we will interactively practice the building of an effective online relationship. You will learn to online deal with transfer and counter-transfer, dosing distance and proximity.

  Topics that are covered:

  • History, background and realization of online therapeutic interventions;
  • State of art with respect to research;
  • “Online (blended) treatment”, the difference between face-to-face and internet based therapy;
  • Pro’s and con’s of online interventions;
  • Designing internet based therapy starting from a humanistic, psychodynamic and cognitive behavioral therapy’s framework;;
  • Theoretic backgrounds of solution oriented therapy.

  With respect to online communication and the therapeutic relationship are covered:

  • Specific conversation techniques allowing to overcome the lack of non-verbal signals;
  • Basic ingredients of online feedback: motivate, build, timing, etcetera;
  • Positive and negative effects of online disinhibition;
  • The very meaning of the concepts of ‘transfer’ and ‘counter transfer’ in the online treatment relationship.

  Approach:

  • Knowledge transfer and interactional learning;
  • Practice online treatment, targeting the client and therapist to experience the very meaning with the help of Minddistrict, provider of online interventions;
  • Practicing writing exercises and the online application thereof: meaning, characteristics of online treatment, skills, possibility of re-reading, etc.

  The course will be given in fall 2016 in Zwolle. The flyer and subscription form can be downloaded here.
  The course is also offered via RINO Amsterdam.
  Additionally the training course is also available in company or at a location of choice.
  Training schedule for the north of the Netherlands: on request via the contact form.

 • "The Genogram in Family Mediation"

  The Genogram is a graphic representation of a family system in the broadest sense of the word. Quite often the Genogram enables the first step in a process in which people become more aware of the interrelations and of relationship structure in their family and of their family’s history. The Genogram is used in therapy, mediation and coaching and is also applied in organizations to clarify structures and underlying relationships.

  The workshop “The Genogram in Family Mediation” focuses specifically on the role of the Genogram in the mediation process.

  The workshop has been developed for family lawyers and mediators and may be given in Dutch, English and French.

  • o Half a day
  • o Date: depending on subscription numbers, mutual agreement
  • o Location: to be defined
  • € 450 (excl. VAT)/person. Special rates apply for in company group training.
 • "International Family Mediation"

  An intensive 9 days program by three trainers, all experienced mediators in cross border cases and trainers in Family Mediation. We seek to transfer our competencies to you and share our methodology built over the many years of experience in the field and in training situations in an international setting.

  CHILD ABDUCTION AND RELOCATION PROBLEMS INCREASE DUE TO INTERNATIONALIZATION, MEDIATION IS THE ANSWER!

  Mediation is a very helpful tool in cases where one of the parents has taken the child without consent of the other parent. Mediation contributes to more sustainable results. Child abduction mediation, however, differs from specific mediation sessions in its approach, its intercultural aspects, the very high escalation of the conflict and – of course – the legal framework in which the mediation takes place. The same applies to relocation cases.

  If you want to become a Mediator in this interesting field, training is mandatory. This training is organized by the three founding partners of the International Familiy Mediation Institute (IFMI):

  • mr. drs. Els J. Kim-Meijer of the KIM-MEIJER LAW FIRM
  • drs. Linda Reijerkerk of the CENTRE FOR CONFLICT MANAGEMENT
  • drs. Birgitte M.J. Beelen of SYNTAGMA – Psychology Mediation Coaching Training Supervision

  Please download the full brochure of this unique program:

 • "Systemic Intervention"

  Een systemische benadering helpt kinderen, jongeren, ouders en sociale omgeving om beter te communiceren en om psychologisch, sociaal, cultureel en maatschappelijk beter te kunnen functioneren.

  In 4 dagen wordt ingegaan op systeemtheoretische principes en interventies in specifieke situaties en vanuit verschillende invalshoeken (onder meer structureel, strategisch, contextueel, narratief). Er wordt aandacht besteed aan het eigen gezinssysteem en er wordt gewerkt met casuïstiek uit door de deelnemers ingebrachte cliëntsystemen. Theorie wordt afgewisseld met het oefenen van vaardigheden, tijdens de bijeenkomsten en tussen de opeenvolgende bijeenkomsten. Hierdoor kan een optimale balans ontstaan tussen kennen en kunnen.

  Op dag 4 staat systeemtheoretische reflectie met betrekking tot eigen casuïstiek centraal.

  Aan het einde van deze vierdaagse kunnen deelnemers een gezinssysteem beschrijven in termen van structuur, patronen, klimaat en narratieven.

  Voor aanvullende informatie of vooraanmelding kunt u gebruikmaken van het contactformulier op deze website.

 • "Customer orientation and Advisory skills for professionals"

  More info soon.

 • "Motivational Interviewing for various, distinct target groups"

  More info soon.

Please refer to the contact form in order to make your interest known. As soon as the minimum required number of interested people has been reached, training dates will be set and you’ll receive further information for your subscription.

Birgitte Beelen is a visiting lecturer at the University Paris X at Nanterre – France. She is responsible for the module ‘Psychology in a systemic framework’ of the 2 years advanced course in Family Mediation.

She also supervises students with their graduating thesis and has, during her life in France, accompanied and supervised discussion groups in ‘Practical Analysis’.